O nas

Naj bo varstvo Kuštravci prijazen drugi dom, ki nudi otrokom: varnost, sprejetost, ljubezen ter svobodo, saj  le to zagotavlja srečno otroštvo. S tem pripomoremo tudi mi k otrokovemu srečnemu otroštvu. Vzgojno delo gradimo na otrokovih zmožnostih, otrokom omogočamo veliko prostora za raziskovanje, pridobivanje novih znanj, iskanje lastnih poti razmišljanja, veliko igre in učenja skozi igro, medsebojnega sodelovanja in veliko smeha. Otroci spoznavajo medsebojne različnosti, učijo se razumevanja in spoštovanja drugačnosti kot eno od temeljnih vrednot, ki bogatijo vsakega posameznika. Otroška igra je tista, ki na najbolj naraven način vzpodbuja otrokov razvoj in učenje.

Prehrana v varstvu
Hrano nam dostavlja Vrtec Mengeš - enota Gobica. Sestavine jedi, ki jih obrok vsebuje, se merijo na otroka in sicer v skladu z zakonsko opredeljenimi normativi. Pri razdeljevanju hrane se upoštevajo tudi individualne želje in potrebe posameznega otroka. Otroci imajo ponavadi radi hrano, ki jim je domača in so do vsake nove hrane nezaupljivi. V družbi vrstnikov in ob razumevajočih odraslih pa tudi tako poskusijo in običajno tudi sprejmejo. Prehrano sestavljajo trije glavni obroki - zajtrk, kosilo, malica ter popoldanska malica. Med obroki je otrokom na voljo sezonsko sadje ter čaj.

Počitek
Otroci potrebujejo dovolj spanja, da si odpočijejo, okrepijo odpornost in ohranjajo zdravje. Otroci se pred počitkom sproščajo in umirjajo s pomočjo poslušanja glasbe, prebiranja pravljic, likovnih aktivnostih, joge za najmlajše ...
 
Varnost otrok
Varstvo zajema aktivnosti za preprečevanje poškodb in nenadnih obolenj v času organiziranega varstva:
  • zagotavljanje ustreznih zdravstveno-higienskih pogojev v vseh prostorih varstva
  • spremljanje poškodb in nenadnih obolenj, ki se zgodijo v času organiziranega varstva
  • obveščanje staršev o zdravstvenih posebnostih otrok